ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਡਬਲਿਊ ਐੱਚਓ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 77 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ (ਟਾਈਪ 2) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 12-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ …

Read more

ਕੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਖੰਡ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

Is diabetes caused by sugar?

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਜਰੂਰੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਇਨਸੁਲਿਨ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ …

Read more

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸਰੀਰ ਦੇ 7 ਅੰਗ

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸਰੀਰ ਦੇ 7 ਅੰਗ

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਗਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.31 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ …

Read more